Nasza Polityka prywatności i plików cookie

Wstęp:
Spot Blue International Properties Limited („Spot Blue”, „my”, „nas” lub „nasz”) jest silnie zaangażowana w ochronę i ochronę danych osobowych oraz prywatności osób odwiedzających naszą witrynę internetową i użytkowników usług.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia rodzaje danych osobowych, które my lub dowolna z naszych witryn internetowych możemy gromadzić na Twój temat, gdy wchodzisz z nami w interakcję. Wyjaśnia, w jaki sposób będziemy przechowywać te dane, obchodzić się z nimi i dbać o ich bezpieczeństwo. Przeczytaj uważnie i skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

Jako firma działająca na arenie międzynarodowej korzystamy z profesjonalnych usług biznesowych stron trzecich, dostawców, agentów i kooperantów zlokalizowanych w innych krajach, którzy pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności. Może to skutkować przekazywaniem danych osobowych, jeśli my lub profesjonalni dostawcy usług, z którymi możemy współpracować, jesteśmy zlokalizowani poza Unią Europejską (UE). Może obejmować kraje, w których nie obowiązują przepisy zapewniające szczególną ochronę danych osobowych, tak jak w UE. Podejmujemy kroki, aby zapewnić wszystkim danym osobowym odpowiednią ochronę, a przekazywanie danych osobowych poza UE odbywało się zgodnie z prawem. Aby uzyskać informacje dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub przetwarzania danych osobowych przez jakikolwiek inny podmiot spoza UE, Spot Blue lub jakąkolwiek jego profesjonalną usługę biznesową, dostawców, agentów i współpracowników (niezależnie od tego, czy działają jako „Spot Blue”) prosimy o bezpośredni kontakt z odpowiednim biurem w danym kraju.

Korzystając z naszej strony internetowej i wszelkich aplikacji mobilnych lub przekazując w inny sposób swoje dane osobowe Spot Blue, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie Twoich danych zgodnie z naszą Polityką prywatności. Kontaktując się ze Spot Blue, wyraziłeś zgodę na kontakt ze Spot Blue lub jego profesjonalnymi usługami biznesowymi, dostawcami, agentami i współpracownikami, jeśli nie chcesz już otrzymywać informacji od nas lub profesjonalnych usług biznesowych, dostawców, agentów i współpracowników prosimy o kontakt pod adresem info@spotblue.com.

Informacje, które możemy gromadzić:
Możemy zbierać informacje o Tobie z różnych źródeł, w tym informacje, które zbieramy bezpośrednio od Ciebie, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, przeglądasz nasze treści online, korzystasz z aplikacji mobilnej lub innych usług, dzwonisz lub wysyłasz do nas e-mail, tworzysz zapytanie na naszej stronie internetowej lub w przeciwnym razie przekaż informacje bezpośrednio nam. Zbieramy o Tobie z innych źródeł. Dowolną kombinację oddzielnych informacji traktujemy jako informacje, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Niektóre informacje, które możemy gromadzić o Tobie lub bezpośrednio od Ciebie

Imię
Adres e-mail
Adres pocztowy i kod pocztowy
Numer telefonu
Informacje demograficzne
Informacje dotyczące płatności (takie jak dane karty kredytowej i konta bankowego)
Preferencje komunikacyjne
Pliki Cookies

Używamy plików cookie i innych technologii do gromadzenia informacji, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, przeglądasz nasze reklamy lub promocje online lub korzystasz z aplikacji mobilnej lub innej usługi. Niektóre informacje, które możemy gromadzić o Tobie lub bezpośrednio od Ciebie

adres IP
Strony internetowe, które przeglądasz
Linki, które klikasz

Informacje Spot Blue może zbierać z innych źródeł:
Możemy pozyskiwać informacje o Tobie z innych źródeł, w tym ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak Internet, platformy mediów społecznościowych lub agencje polecające, Rejestr Wyborców, Księga Wieczysta itp. Niektóre z informacji, które możemy gromadzić o Tobie lub bezpośrednio od Ciebie, to m.in.

Imię
adres pocztowy
Adres e-mail

Spot Blue wykorzystuje wszystkie powyższe informacje w celu dostarczania Ci informacji, reklam i innych treści dostosowanych do Twoich zainteresowań.

Privacy:
Niniejsza polityka ma zastosowanie, gdy pełnimy rolę administratora danych w odniesieniu do danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową i użytkowników usług; innymi słowy, gdy ustalamy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.
Używamy plików cookie na naszej stronie. W zakresie, w jakim te pliki cookie nie są ściśle niezbędne do świadczenia naszej strony internetowej i usług, poprosimy o zgodę na wykorzystywanie plików cookie podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej.
Nasza strona internetowa zawiera mechanizmy kontroli prywatności, które wpływają na sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Korzystając z opcji kontroli prywatności, możesz określić, czy chcesz otrzymywać komunikację w ramach marketingu bezpośredniego i ograniczyć publikację swoich informacji.
W niniejszej polityce terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Spot Blue International Property Limited lub dowolnej witryny internetowej będącej naszą własnością.
Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe:
ogólne kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać;
w przypadku danych osobowych, których nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie – źródło i konkretne kategorie tych danych;
cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe; i
podstawy prawne przetwarzania.
Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i usług („dane dotyczące użytkowania”). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować Twój adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, źródło skierowań, długość wizyty, odsłony stron i ścieżki nawigacji w witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwości i schemacie korzystania z usług. Źródłem danych o użytkowaniu jest nasz system śledzenia analitycznego. Te dane dotyczące użytkowania mogą być przetwarzane w celu analizy korzystania ze strony internetowej i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda lub nasz uzasadniony interes, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej i usług.
Możemy przetwarzać dane Twojego konta („dane konta”). Dane konta mogą obejmować Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane konta mogą być przetwarzane w celu obsługi naszych stron internetowych, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług, tworzenia kopii zapasowych naszych baz danych oraz komunikacji z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda lub nasz uzasadniony interes, a mianowicie prawidłowe administrowanie naszą stroną internetową i firmą.
Możemy przetwarzać Twoje dane zawarte w Twoim profilu osobistym na naszej stronie internetowej („dane profilowe”). Dane profilowe mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcia nieruchomości lub profilowe, płeć, datę urodzenia, status związku, zainteresowania i hobby, dane dotyczące wykształcenia i zatrudnienia. Dane profilowe mogą być przetwarzane w celu umożliwienia i monitorowania korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda lub nasze uzasadnione interesy, a mianowicie prawidłowe administrowanie naszą stroną internetową i firmą.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które przekazujesz w trakcie korzystania z naszych usług („dane serwisowe”). Dane serwisowe mogą być przetwarzane w celu obsługi naszego serwisu, świadczenia usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszego serwisu i usług, tworzenia kopii zapasowych naszych baz danych oraz komunikacji z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda lub nasze uzasadnione interesy, a mianowicie prawidłowe administrowanie naszą stroną internetową i firmą.
Możemy przetwarzać informacje, które publikujesz w celu publikacji na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług („dane publikacyjne”). Dane publikacyjne mogą być przetwarzane w celu umożliwienia takiej publikacji oraz administrowania naszym serwisem i usługami. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda lub nasze uzasadnione interesy, a mianowicie prawidłowe administrowanie naszą stroną internetową i firmą.
Możemy przetwarzać informacje zawarte w każdym złożonym przez Ciebie zapytaniu dotyczącym lub usług („dane zapytania”). Dane zapytania mogą być przetwarzane w celu oferowania, marketingu i sprzedaży odpowiednich nieruchomości i/lub usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.
Możemy przetwarzać informacje związane z naszymi relacjami z klientami, w tym dane kontaktowe klientów („dane relacji z klientami”). Dane dotyczące relacji z klientami mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz informacje zawarte w komunikacji między nami. Źródłem danych o relacjach z klientami jesteś Ty. Dane dotyczące relacji z klientami mogą być przetwarzane w celu zarządzania naszymi relacjami z klientami, komunikowania się z klientami, prowadzenia rejestrów tej komunikacji oraz promowania naszych produktów i usług wśród klientów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda lub nasz uzasadniony interes, a mianowicie prawidłowe zarządzanie relacjami z naszymi klientami.
Możemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów nieruchomości i usług, które zawierasz z nami i/lub za pośrednictwem naszej strony internetowej („dane transakcyjne”). Dane transakcyjne mogą obejmować Twoje dane kontaktowe, dane karty i szczegóły transakcji. Dane transakcyjne mogą być przetwarzane w celu dostarczenia zakupionych nieruchomości i usług oraz prowadzenia właściwej ewidencji tych transakcji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy pomiędzy Tobą a nami i/lub podjęcie na Twoje żądanie kroków w celu zawarcia takiej umowy oraz nasze prawnie uzasadnione interesy, czyli prawidłowe administrowanie naszą stroną internetową i firmą.
Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz w celu subskrypcji naszych powiadomień e-mailowych i/lub biuletynów („dane powiadomień”). Dane powiadomień mogą być przetwarzane w celu przesyłania Ci odpowiednich powiadomień i/lub biuletynów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy pomiędzy Tobą a nami i/lub podjęcie na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia takiej umowy.
Możemy przetwarzać informacje zawarte lub związane z jakąkolwiek korespondencją, którą do nas wysyłasz („dane korespondencyjne”). Dane korespondencyjne mogą obejmować treść komunikacji oraz metadane związane z komunikacją. Nasza witryna będzie generować metadane związane z komunikacją realizowaną za pomocą formularzy kontaktowych witryny. Dane korespondencyjne mogą być przetwarzane w celu komunikacji z Tobą oraz prowadzenia dokumentacji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda lub nasze uzasadnione interesy, a mianowicie prawidłowe administrowanie naszą stroną internetową oraz prowadzenie działalności gospodarczej i komunikacja z użytkownikami.
Możemy przetwarzać dowolne dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, twoich praw i praw innych osób.
Możemy przetwarzać dowolne dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, którymi jest właściwa ochrona naszej działalności przed zagrożeniami.
Oprócz konkretnych celów, dla których możemy przetwarzać dane osobowe określone w niniejszym punkcie 2, możemy przetwarzać również dowolne dane osobowe użytkownika, w przypadku gdy takie przetwarzanie jest niezbędne dla zgodności z prawnym obowiązkiem, któremu podlegamy, lub w celu w celu ochrony waszych żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
3.1 Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. w odniesieniu do decyzji zautomatyzowanych.

3.2 Znaczenie i możliwe konsekwencje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Udostępnianie danych osobowych innym osobom
4.1 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy spółek, to znaczy Spot Blue, naszym stronom internetowym, spółkom zależnym, wszelkim jej profesjonalnym usługom biznesowym, dostawcom, agentom i współpracownikom, o ile jest to zasadnie konieczne do celów i na podstawy prawne.

4.2 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym ubezpieczycielom i/lub profesjonalnym doradcom, o ile jest to uzasadnione w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, czy to w sądzie w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

4.3 Transakcje finansowe związane z naszą stroną internetową i usługami mogą być obsługiwane przez naszych dostawców usług płatniczych. Dane transakcyjne będziemy udostępniać naszym dostawcom usług płatniczych wyłącznie w zakresie niezbędnym do przetwarzania Twoich płatności, zwrotu takich płatności oraz rozpatrywania skarg i zapytań związanych z takimi płatnościami i zwrotami pieniędzy.

4.5 Możemy ujawnić dane dotyczące Twojego zapytania jednemu lub większej liczbie wybranych zewnętrznych dostawców nieruchomości i usług wskazanych na naszej stronie internetowej w celu umożliwienia im skontaktowania się z Tobą, aby mogli oferować, promować i sprzedawać Ci odpowiednie nieruchomości i/lub usługi. Każda taka osoba trzecia będzie pełnić funkcję administratora danych w odniesieniu do danych zapytania, które jej dostarczamy; a po skontaktowaniu się z Tobą każda taka osoba trzecia przekaże Ci kopię własnej polityki prywatności, która będzie regulować wykorzystanie Twoich danych osobowych przez tę osobę trzecią.

4.6 Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych określonych w niniejszym punkcie 4, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli takie ujawnienie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotne interesy innej osoby fizycznej. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, czy to w postępowaniu sądowym, czy w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

Międzynarodowe przekazywanie twoich danych osobowych
5.1 W niniejszym punkcie 5 informujemy o okolicznościach, w których Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

5.2 Komisja Europejska podjęła „decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom” w odniesieniu do przepisów o ochronie danych w każdym z krajów, w których korzystamy z profesjonalnych usług biznesowych, dostawców, agentów i współpracowników. Przekazy do każdego z tych krajów będą chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, a mianowicie wykorzystaniem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

5.3 Przyjmujesz do wiadomości, że dane osobowe, które przesyłasz do publikacji za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usług, mogą być dostępne przez Internet na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystaniu (lub nadużyciu) takich danych osobowych przez inne osoby.

Zatrzymywanie i usuwanie danych osobowych
6.1 Ta sekcja 6 określa nasze zasady i procedury przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie, że przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych w zakresie zatrzymywania i usuwania danych osobowych.

6.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu, nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub do tych celów.

6.3 Zachowamy twoje dane osobowe w następujący sposób:

6.4 Dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej sześciu lat.

6.5 Bez względu na inne postanowienia niniejszego rozdziału 6, możemy zachować dane osobowe użytkownika, gdy jest to konieczne w celu zachowania zgodności z prawnym obowiązkiem, któremu podlegamy, lub w celu ochrony waszych żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

Bezpieczeństwo danych osobowych
7.1 Podejmiemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć Twoje dane osobowe i zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie Twoich danych osobowych.

7.2 Będziemy przechowywać wszystkie Twoje dane osobowe na bezpiecznych serwerach, komputerach osobistych i urządzeniach mobilnych oraz w bezpiecznych, ręcznych systemach ewidencji.

7.3 Następujące dane osobowe będą przez nas przechowywane w formie zaszyfrowanej: Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, hasło(a) i dane posiadacza karty.

7.4 Dane dotyczące Twoich zapytań i transakcji finansowych przesyłane z Twojej przeglądarki internetowej na nasz serwer internetowy lub z naszego serwera internetowego do Twojej przeglądarki internetowej będą chronione za pomocą technologii szyfrowania.

7.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja niezaszyfrowanych lub nieodpowiednio zaszyfrowanych danych przez Internet jest z natury niebezpieczna i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.

7.6 Powinieneś zadbać o to, aby Twoje hasło nie było podatne na odgadnięcie przez osobę lub program komputerowy. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła, którego używasz do uzyskania dostępu do naszej witryny, a my nie będziemy Cię prosić o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się do naszej witryny).

Poprawki
8.1 Możemy aktualizować te zasady od czasu do czasu, publikując nową wersję na naszej stronie.

8.2 Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w tych zasadach.

8.3 Możemy powiadamiać Cię o znaczących zmianach w niniejszej polityce e-mailem lub na naszej stronie internetowej.

Twoje prawa
9.1 W niniejszym rozdziale 9 podsumowaliśmy prawa przysługujące Państwu na podstawie przepisów o ochronie danych. Niektóre prawa są złożone, a nie wszystkie szczegóły zostały uwzględnione w naszych podsumowaniach. W związku z tym należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i wytycznymi organów regulacyjnych w celu pełnego wyjaśnienia tych praw.

9.2 Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:

9.2.1 prawo dostępu;

9.2.2 prawo do sprostowania;

9.2.3 prawo do usunięcia;

9.2.4 prawo do ograniczenia przetwarzania;

9.2.5 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;

9.2.6 prawo do przenoszenia danych;

9.2.7 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; I

9.2.8 prawo do wycofania zgody.

9.3 Masz prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli to robimy, do dostępu do danych osobowych, wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje obejmują szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych i odbiorców danych osobowych. Pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności innych osób, dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia zostanie dostarczona bezpłatnie, ale dodatkowe kopie mogą podlegać rozsądnej opłacie.

9.4 Masz prawo do poprawiania wszelkich niedokładnych danych osobowych dotyczących ciebie i, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, do uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

9.5 W niektórych okolicznościach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; cofniesz zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie; sprzeciwiasz się przetwarzaniu na podstawie określonych przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych; przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego; a dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyłączenia prawa do usunięcia. Ogólne wyłączenia obejmują przypadki, gdy przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; w celu wypełnienia obowiązku prawnego; lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

9.6 W niektórych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Są to następujące okoliczności: kwestionujesz dokładność danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale wymagane są dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; i sprzeciwiacie się przetwarzaniu w oczekiwaniu na weryfikację tego sprzeciwu. W przypadku, gdy przetwarzanie zostało na tej podstawie ograniczone, możemy nadal przechowywać Państwa dane osobowe. Przetworzymy go jednak tylko w inny sposób: za twoją zgodą; w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub ze względu na ważny interes publiczny.

9.7 Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych z przyczyn związanych z twoją konkretną sytuacją, ale tylko w takim zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do: wykonania zadania przeprowadzonego w w interesie publicznym lub w korzystaniu z przysługującej nam władzy publicznej; lub w celach zgodnych z prawem interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które naruszają Państwa interesy, prawa i wolności lub przetwarzanie ma na celu ustanowienie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.

9.8 Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowanie do celów marketingu bezpośredniego). Jeśli złożysz taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać twoje dane osobowe w tym celu.

9.9 Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w celach naukowych lub historycznych lub celach statystycznych z powodów związanych z twoją sytuacją, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego ze względu na interes publiczny.

9.10 W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

9.10.1 zgoda; Lub

9.10.2 że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,

a takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo do otrzymywania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli miałoby to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.

9.11 Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym zwykle przebywasz, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia.

9.12 W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania naszych danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym czasie. Wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.

9.13 Możesz skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, przesyłając nam pisemne powiadomienie.

Strony internetowe osób trzecich
10.1 Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do i strony internetowe osób trzecich.

10.2 Nie mamy kontroli i nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę prywatności i praktyki stron trzecich.

Dane osobowe dzieci
11.1 Nasza strona internetowa i usługi są skierowane do osób powyżej 18 roku życia.

11.2 Jeśli mamy powody sądzić, że przechowujemy w naszych bazach danych osobowych osoby poniżej tego wieku, usuniemy te dane osobowe.

Aktualizowanie informacji
12.1 Daj nam znać, jeśli dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, muszą zostać poprawione lub zaktualizowane.

Pełnienie roli podmiotu przetwarzającego dane
13.1 Nie pełnimy roli administratora danych; zamiast tego pełnimy rolę podmiotu przetwarzającego dane.

13.2 O ile działamy jako podmiot przetwarzający dane, a nie administrator danych, niniejsza polityka nie ma zastosowania. Zamiast tego nasze obowiązki prawne jako podmiotu przetwarzającego dane są określone w umowie między nami a odpowiednim administratorem danych.

O ciasteczkach
14.1 Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr) wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

Pliki cookie 14.2 mogą być „trwałymi” plikami cookie lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do czasu jego wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed datą wygaśnięcia; z drugiej strony plik cookie sesji wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.

Pliki cookie 14.3 zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobistą identyfikację użytkownika, ale przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskanymi z plików cookie.

Pliki cookie, których używamy
uwierzytelnianie – używamy plików cookie w celu identyfikacji użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny i poruszania się po niej;
status – używamy plików cookies, które pomagają nam ustalić, czy jesteś zalogowany w naszym serwisie;
personalizacja – używamy plików cookies do przechowywania informacji o Twoich preferencjach i personalizowania dla Ciebie naszego serwisu;
bezpieczeństwo – wykorzystujemy pliki cookies jako element środków bezpieczeństwa służących do ochrony kont użytkowników, w tym zapobiegania nieuprawnionemu wykorzystaniu danych logowania oraz ogólnie do ochrony naszej strony internetowej i usług;
reklamowe – używamy plików cookies, które pomagają nam wyświetlać reklamy, które będą dla Ciebie istotne;
analiza – używamy plików cookie, które pomagają nam analizować korzystanie i wydajność naszej strony internetowej i usług; I
zgoda na pliki cookies – wykorzystujemy pliki cookies do przechowywania Twoich preferencji w związku z korzystaniem z plików cookies w sposób bardziej ogólny.
Pliki cookie używane przez naszych dostawców usług
16.1 Nasi usługodawcy używają plików cookie, a te pliki cookie mogą być przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny.

16.2 Używamy Google Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Google Analytics zbiera informacje o korzystaniu ze strony internetowej za pomocą plików cookies. Zebrane informacje dotyczące naszej strony internetowej służą do tworzenia raportów dotyczących korzystania z naszej strony internetowej. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/.

16.3 Na naszej stronie internetowej możemy publikować reklamy Google AdSense oparte na zainteresowaniach. Są one dostosowywane przez Google tak, aby odzwierciedlały Twoje zainteresowania. Aby określić Twoje zainteresowania, Google będzie śledzić Twoje zachowanie w naszej witrynie i innych witrynach internetowych za pomocą plików cookie. To śledzenie zachowań pozwala Google dostosowywać reklamy wyświetlane na innych stronach internetowych tak, aby odzwierciedlały Twoje zainteresowania. Możesz przeglądać, usuwać lub dodawać kategorie zainteresowań powiązane z Twoją przeglądarką, odwiedzając stronę: https://adssettings.google.com. Możesz także zrezygnować z plików cookie sieci partnerskiej AdSense, korzystając z tych ustawień lub korzystając z mechanizmu rezygnacji z wielu plików cookie Network Advertising Initiative pod adresem: https://optout.networkadvertising.org. Jednakże te mechanizmy rezygnacji same w sobie wykorzystują pliki cookie i jeśli usuniesz pliki cookie w przeglądarce, rezygnacja nie zostanie zachowana. Aby mieć pewność, że w przypadku konkretnej przeglądarki zostanie zachowana możliwość rezygnacji, możesz rozważyć skorzystanie z wtyczek do przeglądarek Google dostępnych pod adresem: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Zarządzanie plikami cookie
17.1 Większość przeglądarek pozwala odmówić akceptowania plików cookie i usuwania plików cookie. Metody mogą się różnić w zależności od przeglądarki, przeglądarki i wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie za pośrednictwem tych linków:

17.1.2 https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl (Chrome);

17.1.3 https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

17.1.4 https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

17.1.5 https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

17.1.6 https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); I

17.1.7 https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

17.2 Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

17.3 Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Preferencje plików cookie
18.1 Możesz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi stosowania plików cookies na naszych stronach internetowych.

Nasze szczegóły
19.1 Niniejsza witryna internetowa jest własnością i jest obsługiwana przez firmę Spot Blue International Property Limited.

19.2 Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 4864440; a nasza siedziba znajduje się pod adresem Link House, 140 The Broadway, Surbiton, KT6 7HR, Wielka Brytania.

19.3 Nasz numer rejestracyjny dotyczący ochrony danych to Z1814923

19.4 Możesz się z nami skontaktować:

19.4.1 pocztą, na adres pocztowy podany powyżej;

19.4.2 za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej;

19.4.3 telefonicznie, pod numer kontaktowy każdorazowo publikowany na naszej stronie internetowej; Lub

19.4.4 pocztą elektroniczną, korzystając z adresu e-mail publikowanego każdorazowo na naszej stronie internetowej.